fredag 21 oktober 2016

Oktoberblad från Rektor Carola

Oktoberbladet 2016


Till elever och föräldrar på Centralskolan

Hösten är här och det börjar bli lite mörkt på sen eftermiddag. Det är härligt att se så kreativa eleverna är i sin utelek. Löven yr över skolgården och också lockar till lek och upptäckarglädje. Vi är med i ”Svinnkampen”, en kommunal utmaning om hur vi äter vår lunch i skolan och att vi inte slänger mat. Vi har väldigt bra mat i skolan och ni vet att ni är välkomna att äta här då ni besöker ert barn. Det gäller alla dagar förutom skolstart och skolavslutning.

Förlängd svarstid till 28/10 på Skolinspektionens enkätDet finns några dagar kvar att göra det för dig som har missat det. Vi arbetar med att systematiskt utveckla och förbättra vårt arbete på skolan och jag ser en mycket positiv utveckling. Här lite om våra fokusområden…

Digitalt lärande – alla elever har nu antingen en egen Ipad eller tillgång till en i skolan. NI har säkert upptäckt att era barn oftare och bättre ser det digitala lärandet som en självklar del här nu. Det är härligt när elever kommer till mig och berättar om allt spännande de arbetar mig och tycker att det verkligen har hänt mycket när det gäller IKT.

Språk – arbetet med språkutvecklande arbetssätt syns också i det digitala lärandet. Hoppas ni alla kan läsa bloggarna och kunna översätta till fler språk än svenska. Hoppas också ni känner er välkomna till klassrum och i entrén till stora skolhuset där ni Välkomnas på ditt språk. I alla ämnen arbetar vi språkutvecklande!

Rörelse och hälsa – Vi har extra simundervisning en dag i veckan och uppmuntrar utomhusaktiviteter där också rörelse och motorisk träning är naturligt. En del i den motoriska träningen är att elever på fritids alltid ska bre sina smörgåsar själva på frukost och mellanmål. I Svinnkampen minskar vi ”slänget” av mat och att vi äter en bra och vällagad lunch. Påminnelse om att ALLTID ha med kläder till Idrotten, så de kan röra sig fritt och också duscha efteråt. 

Trygghet – Det är flera som kommer till mig och berättar, och jag upplever också, att det är ett lugn som råder, både utomhus och inomhus i klassrummen. Att det inte alltid är tyst är jag bara glad över eftersom lärandet utvecklas i dialog med andra. Arbetet med i Likabehandlingsplanen 2017 som nu pågår, ska efterträda den nu gällande. Vi kommer att göra en kartläggning av områden där eleverna kan uppleva sig otrygga. Elever från alla klasser kommer att arbeta med Likabehandlingsplanen och vi har en fokusgrupp från Föräldrasamrådet som vi också ska arbeta med innan vi fastställer planen inför 2017.

TACK alla elever för fantastiska Elevledda utvecklingssamtalEn bra kommunikation mellan skola och hemmet är viktigt för Lärandet. Vgör alla det bästa för våra elever på skolan. 

Det här är på gång…

✓ 23/11 kl 18-19.30 är det Föräldrasamråd i personalrummet
✓ 
Höstlovet är 31/10-4/11. Kom ihåg att lämna lappen till Fritids om ditt barns närvaro. VIKTIGT!

Skolan och Fritids är stängt måndagen den 31 oktober för gemensam kompetensutveckling och planering.

Carola Sjödin, rektor Centralskolan Carola.sjodin@sigtuna.se   

Blogg på http://nyacentralskolan.weebly.com Här finns all info från mig

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar