onsdag 14 juni 2017

Sommarbrev Rektor

MAJ OCH SOMMARLOVSBLAD 2017


 Till elever och föräldrar på Centralskolan           


Sommarlovet närmar sig med sol, bad, aktiviteter och vila. Det är endast några dagar kvar av läsåret och mycket håller på att avslutas. Flera har varit iväg på olika aktiviteter i Sigtuna, Märsta, Stockholm och på Näsudden. Jag följer vad klasserna bloggar om och det hoppas att ni gör allihop. Det är också från våra bloggar ni alltid får aktuell information från mig, klasserna, fritids och de praktiskt estetiska ämnena. Månadsbladet blir mer av en sammanfattning av lite vad som hänt. 

Det här läsåret har varit ett väldigt händelserikt år. Jag har också under året lärt känna skolan lite bättre, varit en del i all utveckling och det är otroligt mycket som har hänt. Vi har startat en kör för åk 3-5, utvecklat våra lärmiljöer, elevledda utvecklingssamtal med egna presentationer i powerpoint eller Keynote, ett elevråd som är aktiva och vill förbättra olika saker på skolan och många många saker som jag inte nämnt här. Inom IT-utvecklingen har jag fått höra att det skett en ”IT-revolution” på skolan. 
o    Vi har börjat med programmering redan i förskoleklass. Bluebot, swift playground och legorobotar är välkända begrepp för många.
o    Alla av våra elever har en egen device från åk 3 och de har en delad device från f-klass-åk 2.
o    Vi bloggar i alla klasser, fritids, i de praktisk/estetiska ämnena och jag som rektor.
o    Vi filmar, gör presentationer, spelar in ljud och gör det vi inte annars skulle kunna utan digitaliseringen.
o    Vi arbetar med digitalt berättande
o    Skolans lärare är med i Skolverkets digitala lärarlyft som en av de första skolorna i Sverige

Vi har under året utvecklat vårt arbete med Likabehandling och Trygghet. Vi ser att kränkningarna har blivit färre, men att arbetet fortgår för att ytterligare skapa trygghet. Den Likabehandlingsplan vi har gäller för hela 2017.
Sigtunaboxen som förutom IT innehåller bedömning för lärande (BFL) och Språkutvecklande arbetssätt (SUA) har utvecklats vidare. Vi har även på fritids aktivt arbetat med Språkutveckling.

Jag tycker att Centralskolan är en superbra skola med hög kvalitet, ett bra bemötande av både vuxna och elever. Det är med glädje och ett leende som jag alltid kommer till skolan. Blir extra glad av att se alla elever med all kraft, energi och kreativitet. De har verkligen arbetat bra och gjort allt för att göra det bästa på nationella prov, våra mätstationer och med att få ett bra betyg när de lämnar Centralskolan. 
Jag är mycket stolt över Centralskolan och det arbete vi gör. Vi har fantastiska elever och personal på skolan, engagerade föräldrar och en verksamhet av hög kvalitet i skolan och på fritids. 


Det här är på gång…
ü  Fritids och skola har stängt för kompetensutveckling och planering fredagen den 16 juni och måndagen den 14 augusti. 

Alla som har Fritids har under veckan fått ett brev hem gällande Fritidsverksamheten i sommar. Vi kommer att samarbeta med Norrbackaskolan, Tingvallaskolan och Sätunaskolan under V 27-31. Vår verksamhet kommer då att vara på Sätunaskolan och i Rävsta ett par av veckorna för de som ska vara där. OBS! Läs noga den information ni har fått!
Kom ihåg att omgående meddela ändringar för ditt barn om ni har ändrade planer och INTE kommer att delta i sommarfritids. Viktigt att ni gör det, även om det gäller enstaka dagar. Sjukanmälan SKA även ske varje dag, enligt de rutiner vi har sedan tidigare!


Nästa läsår 2017 / 2018
Skolan börjar igen måndagen den 21 augusti. Alla elever samlas på skolgården kl. 8.30 för en gemensam samling. Därefter fortsätter eleverna till sina respektive klassrum. Det är ordinarie tider som gäller för skolan den dagen. Fritids är öppet som vanligt för de som har det.
Första dagen får alla elever en mapp/kuvert med information om skolan, välkomstblad med mer info om skolan och om året. 
Skolan och Fritids för planering och utbildning måndagen den 14 augusti. Fritids är då STÄNGT
I december, efter julavslutningen går flytten till Nya Centralskolan och mycket av vårt arbete i höst kommer vara att förbereda oss på allra bästa sätt. Mer om det i höst…

Glad sommar och stort tack för det här läsåret! Jag ser fram emot nästa år med mycket glädje nya utmaningar  

Carola Sjödin, rektor Centralskolan 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar